superfoods-veiligheid

Veiligheid staat centraal bij Superfoodsonline

We zijn altijd stappen aan het maken om te zorgen dat mensen op de meest veilige manier mogelijk superfoods en supplementen kunnen gebruiken. Er zijn namelijk, net zoals met reguliere medicijnen, soms gevaren die met goede voorlichting gemakkelijk beheersbaar zijn. Informatie, onderzoek en goede voorlichting over gebruik zijn van cruciaal belang.

 

Punten in het Superfoodsonline Veiligheid Protocol:

 

• Medicijnen: Interacties & Contra-indicaties

• Tabel: Interacties tussen kruiden, supplementen en medicijnen

• Cytochroom P450 (CYP 450)

• Tabel: Medicijnen kunnen je gehalte van vitaminen en mineralen verlagen

• HACCP & Voedselveiligheid

• Claims & Wetenschappelijk onderzoek

• Veilig Gebruik

 

medicijn-gebruik

Medicijnen: Interacties & Contra-indicaties

Geneesmiddelen en voeding kunnen elkaar op allerlei manieren beïnvloeden. Het lastige is dat vaak niet precies duidelijk is wat de klinische relevantie is van deze wisselwerking. Daarnaast moet men extra alert zijn op risicogroepen. Te denken valt hierbij aan zwangere vrouwen, ouderen, kinderen, mensen met een medische indicatie (bv diabetici) en patiënten met malabsorptie, nierziekten of die onder behandeling staan voor kanker.

Een interactie is een farmacologische respons of effect bij een combinatie van twee of meer geneesmiddelen, supplementen en/of kruiden die verschilt van de verwachte respons bij afzonderlijke toediening van stoffen. Ons doel is om je zoveel mogelijk te informeren om te voorkomen dat je een combinatie van medicijnen en supplementen neemt waarbij schadelijke gevolgen zouden kunnen ontstaan. De meeste voedingssupplementen kunnen naast geneesmiddelen worden gebruikt. Maar er zijn uitzonderingen. Zo moeten personen die antistollingsmiddelen gebruiken geen hoge doses Vitamine K nemen. Wanneer je medicijnen gebruikt, kijk dan altijd op het etiket of er een waarschuwing staat voor gebruik bij bepaalde geneesmiddelen. Raadpleeg bij twijfel je behandelend arts of de apotheek.

 

Interacties tussen kruiden, supplementen en medicijnen

 

\
# Voedingsstof Reactie Medicijn
1 Ashwagandha Versterkt de werking van Antidepressiva
1 Avocado Vermindert de werking van Warfarine
2 Bananensap Vermindert de werking van L-Dopa
3 Brandnetel Kan de werking versterken van Diuretica, bloeddruk- en bloedglucoseverlagende medicijnen
    Kan mogelijk de werking verminderen van Antistollingsmiddelen
4 Co-enzym Q10 Kan mogelijk de werking verminderen van Warfarine, bloeddrukverlagers
    Vermindert de bijwerkingen van Statines
5 Chroom Vermindert de bijwerkingen van Prednison
6 Cranberry Verbetert mogelijk de werking van Antibiotica bij blaasontstekingen
    Vermindert de werking van Warfarine
7 Curcumine Kan de werking versterken van Antistollingsmiddelen en antitrombotische medicatie
    Kan de werking versterken van Anti-epileptica, cytostatica, insuline, methotrexaat, sulfalazine, mesalazine, NSAID’s, immuunsupressiva
8 Echinacea Vermindert mogelijk de werking van Immuunsysteem onderdrukkende medicatie
9 Foliumzuur Verbetert de werking van Antidepressiva
10 Gember Versterkt mogelijk de werking van Antistollingsmiddelen
11 Ginkgo Biloba Versterkt mogelijk de werking van Bloeddrukmedicatie, bloedverdunners
    Vermindert de werking van Anti epileptica, antidepressiva
12 Grapefruit Kan de werking verminderen van Heel veel medicijnen. Daarom altijd ruim verspreid van medicijninname gebruiken
13 Guargom Vermindert mogelijk de opname van Antibiotica, anticonceptie, paracetamol
    Versterkt mogelijk de werking van Metformine
14 Knoflook Versterkt mogelijk de werking van Antistollingsmiddelen
15 Kruisbloemigen Vermindert de werking van Astma-medicatie (vooral theofylline)
16 Mariadistel (Silybum Marianum) Vermindert de werking van Heel veel medicijnen door versterking van de lever
17 Melatonine Versterkt mogelijk de werking van Benzodiazepines en warfarine
    Vermindert mogelijk de werking van Metformine
18 Olijfolie Beschermt mogelijk tegen de bijwerking van NSAID’s
19 Passiflora Kan de werking versterken van Rustgevende medicatie (sedativa), antistollingsmiddelen
20 Probiotica Vermindert de bijwerking van Antibiotica (wel 3 uur tussen inname antibiotica en probiotica laten)
21 Rode Klaver Vermindert mogelijk de werking van HRT, tamoxifen, antistollingsmiddelen
22 Sint-janskruid Vermindert de werking van Heel veel medicijnen; hartmedicatie, anticonceptie, bloedverdunners, anti-epileptica
23 Sojamelk Vermindert de werking van Warfarine, levothyroxine (Tyrax)
24 Teunisbloemolie Vermindert mogelijk de werking van Corticosteroïden, anti-epileptica, bètablokkers en antipsychotica
25 Valeriaan Versterkt mogelijk de werking van Rustgevende medicatie (sedativa)
26 Vezels Vermindert de opname van Digoxine, lithium en levodopa
    Verbetert de werking van Statine
27 Vitamine B1, B6, B12 Verbetert de werking van Diclofenac
    Versterkt de werking van Nortryptiline
28 Vitamine E Verbetert de werking van Acetylsalicylzuur (aspirine)
29 Vitamine K -rijke groente Vermindert de werking van Antistollingsmiddelen (Coumarine)
30 Wilg (Salix alba) Versterkt de werking van Antistollingsmiddelen (Acetylsalicylzuur)
31 Saw Palmetto (Zaagpalm) Vermindert mogelijk de werking van Anti-androgenen, Anticonceptie, HRT
32 Zout Vermindert mogelijk de werking van Lithium
33 Zuivel Vermindert mogelijk de werking van Antibiotica, bisfosfonaten, bisacodyl, methotrexaat

 

medicijnen

Wat is Cytochroom P450 (CYP 450)? En waarom is dit belangrijk?

Voordat een geneesmiddel uit het lichaam uitgescheiden kan worden, moet het eerst omgezet worden en aan water worden gebonden in o.a. de lever. Deze omzetting (metabolisme) van geneesmiddelen vindt plaats in twee fasen. Het doel van de reactie in de eerste fase is om het molecuul gereed te maken voor een fase twee reactie. In de fase twee reactie wordt het molecuul wateroplosbaar gemaakt, zodat het via de nieren of de gal uitgescheiden wordt. Metabolisme (verwerking) van geneesmiddelen vindt hoofdzakelijk plaats in de lever, maar ook andere organen zoals huid, longen, maagdarmsysteem, bloed, hersenen en nieren kunnen erbij betrokken zijn. Een bepaalde enzymgroep (P450) in het endoplasmatisch reticulum van o.a. lever-, nier-, long- en darmcellen, houdt zich vooral met deze klus bezig.

Het cytochroom-P450 (CYP) enzymsysteem van de lever is betrokken bij het metabolisme en de eliminatie van bijna alle reguliere geneesmiddelen, maar ook van alternatieve geneesmiddelen (zoals vitaminesupplementen, kruiden, etc.). De capaciteit van het systeem verschilt van persoon tot persoon. Dit leidt ertoe, dat niet iedereen op een bepaalde dosis van een (genees)middel hetzelfde reageert. Cytochroom P450 (CYP 450) is een enzymgroep die uit circa vijftig verschillende enzymen bestaat. De enzymen zijn ingedeeld in families en subfamilies op basis van hun aminozuurstructuur. Soms is er op internet bij de beschrijving van medicatie de mate van belasting voor de diverse CYP enzymen te vinden.

Sommige natuurlijke stoffen kunnen de activiteit van een CYP-enzym remmen, waardoor de plasmaspiegels van geneesmiddelen – of andere natuurlijke stoffen die via dit enzym gemetaboliseerd worden – stijgen. Het tempo waarin een geneesmiddel of natuurlijke stof uit het lichaam wordt uitgescheiden is immers bepalend voor de serumconcentratie die ontstaat in het lichaam, hetgeen weer van invloed kan zijn op het effect.

Wil je zeker weten dat jouw medicijn veilig is te gebruiken met één van onze producten, neem dan contact op.

 

vitaminen

Medicijnen kunnen uw gehalte van bepaalde vitaminen en mineralen doen dalen. Kan ik daar ook last van hebben?

Het werkt ook de andere kant op; reguliere medicijnen kunnen de absorptie of behoefte van voeding en voedingstoffen beïnvloeden. Hier onder vind je een tabel waar de meest voorkomende gevallen staan:

 

Medicijnen kunnen je gehalte van vitaminen en mineralen verlagen

 

# Geneesmiddel Remt opname van/verhoogt de uitscheiding van/verhoogt de behoefte aan:
1 ACE-remmers Natrium, kalium en zink
2 Acetylsalicylzuur (aspirine) Vitamine C, B1 en K, foliumzuur
3 Aciclovir/antiretrovirale medicijnen Vitamine B12
4 Amitriptyline Co-enzym Q10
5 Angiotensine 2 antagonisten Zink
6 Antacida Vitamine B1, B2, B11, B12, magnesium, zink, ijzer en koper
7 Antibiotica Vitamines, Mineralen, Probiotica
8 Anticonceptie Vitamine A, C, E, B6, B12, B3, Q10, zink, magnesium, selenium
9 Antidepressiva (SSRI) Natrium, melatonine, vitamine B11, B12
10 Antidepressiva (Tricyclisch) Vitamine B1, B2, B6, B11, B12, Q10
11 Metformine Vitamine B6, B12 en Q10
12 Anti-epileptica Vitamine D, K, B6, B12, foliumzuur
13 Antipsychotica Vitamine B6, E
14 Artacaïne    Vitamine B12
15 Benzodiazepinen Melatonine
16 Bètablokkers Q10, melatonine, vitamine B6
17 Calcium antagonisten Kalium, Q10, melatonine, vitamine D
18 Cisplatine Magnesium
19 Colchicine Vitamine B11, B12
20 Coumarines/Warfarine Vitamine K
21 Digoxine Kalium, calcium, magnesium en vitamine B6
22 Diuretica Calcium, ijzer, vitamine B11, C
23 Enalapril Zink
24 Fenobarbital Vitamine C, D, B11, calcium, magnesium
25 Fenytoïne  (anti a ritmicum) Vitamine B1
26 Gemfibrazil/Ciprofibraat Q10 en vitamine E
27 Gliclazide Q10 en aminozuren
28 Levo dopa Vitamine B3 en B6
29 Maagzuurremmers (Omezaprol) Vitamine C, B12, bètacaroteen, Q10
30 Metformine Vitamine B11 en B12
31 Methotrexaat Vitamine B11 en B12
32 Methylfenidaat (Ritalin) Foliumzuur
33 Metronidazol (vaginaal) Zink verbetert de werking
34 Narcosemiddelen Magnesium, vitamine B6
35 NSAID’s Vitamine C, B12, foliumzuur, ijzer, kalium
36 Oestrogenen Vitamine B1, B2, B6, B12, B11 en C
37 Mesalazine, sulfalazine bij I.B.D Vitamine B11, B12, K en jodium
38 Prednison Vitamine C en selenium
39 Statines Q10, omega 3, vitamine A, D, E en K
40 Tbc-medicatie Vitamine B6
41 Theofylline (astma) Vitamine B6
42 Virusremmers Vitamine B12

 

HACCP

HACCP & Voedselveiligheid

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan, wat de veiligheid van ons eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving.

Wat zijn gevaren?

Met HACCP loopt een bedrijf het hele productieproces na op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Deze gevaren worden benoemd. Vervolgens moeten ze aangeven hoe de daaraan verbonden risico’s worden beheerst. De woorden in Hazard Analysis and Critical Control Points geven weer waar het voor staat.

Hazard: Een ‘hazard’ is een gevaar dat in een product aanwezig kan zijn en vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen. Het gaat daarbij om: Microbiologische gevaren: bacteriën, schimmels, virussen en parasieten. Chemische gevaren, oftewel schadelijke stoffen: dioxines, zware metalen, schimmelgifstoffen, resten bestrijdingsmiddelen, enzovoorts. Fysische gevaren: glas, plastic, scherpe metaal- of houtdeeltjes, enzovoorts.

 

 

Waarom kan ik niet vinden wat een product doet? - EFSA claimwetgeving

In 2012 zijn er voor voedingssupplementen een aantal nieuwe wetten ingevoerd door de NVWA. De European Food Safety Administration heeft een lijst van voedingsstoffen uitgebracht waarvan nog een beperkt aantal gezondheidsclaims mag worden gedaan (bijvoorbeeld: "vitamine C draagt bij tot het behoud van een normaal energieleverend metabolisme"). Van veel andere bekende voedingsstoffen, zoals glucosamine, co-enzym Q10 en aminozuren, mag in het geheel niet meer gesteld worden dat ze een bepaalde werking hebben.

Een claim is elke niet-verplichte boodschap of bewering die aangeeft, de indruk wekt of betekent dat een levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft. Hieronder vallen ook illustraties, grafische voorstellingen of symbolen. Deze wet is bedoeld om consumenten meer zekerheid te geven over de juistheid van voedings- en gezondheidsclaims op verpakkingen en in reclames en daarnaast om bedrijven te stimuleren te investeren in nieuwe, gezondere producten.

Niet alleen de productteksten, productnamen en etiketten moeten daarom worden aangepast, maar in sommige gevallen ook de productvragen en recensies. Daarnaast moeten de beweringen voor de consument begrijpelijk zijn.

Handige referenties voor de claimwetgeving zijn de volgende:

Botanical On-Hold Claims

EFSA Claim Criteria

EFSA Voedingsclaims

Onze accreditaties:

Accreditaties van onze leveranciers:

Wetenschappelijk onderzoek en referenties

Voor Superfoodsonline is het erg belangrijk dat jij goed geïnformeerd bent en beschikking hebt tot het meeste recente wetenschappelijke onderzoek en deskundig advies. Wil je wetenschappelijke referenties en naslagwerk lezen over bepaalde stoffen? Wij adviseren je dan om te kijken op Pubmed. Mocht je meer informatie over de studies willen hebben, heb je moeite met het lezen van dit soort informatie of wil je product informatie, neem dan contact op en dan helpen we je graag verder.

Er is veel informatie beschikbaar op de volgende websites, neem daar ook eens een kijkje:

Consumerlab
Consumerlab is de grootste onafhankelijke onderzoeker naar de kwaliteit van supplementen merken en producten in de Verenigde Staten. Ze komen met zeer veel nuttige informatie over welke merken goed zijn en welke problemen ondervinden.

NPN (Natuur- en gezondheids Producten Nederland)
NPN is de branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers, groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen. NPN is in 1983 opgericht met als doel de belangen te behartigen van bedrijven in natuur- en gezondheidsproducten. In de loop van de jaren is de focus komen te liggen op voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten.

NVWA (Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit)
De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.

KoagKag
De Keuringsraad is een goedkeuringsinstantie op basis van zelfregulering. De Keuringsraad heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het beoordelen van gezondheidsclaims en medische claims. Publieksreclame voor een zelfzorggeneesmiddel, medisch (zelfzorg) hulpmiddel of gezondheidsproduct is in het belang van de volksgezondheid, maar vergt wel duidelijke regelgeving. Industrie, media en adverteerders onderkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben zelf regels opgesteld waaraan publieksreclame moet voldoen. De Keuringsraad ziet toe op de naleving van die regels.

 

vragen

Meest gestelde vragen (FAQ) over veilig gebruik:

Kan ik capsules gewoon openmaken?

Nee, dit kan niet tenzij anders is aangegeven. Sommige stoffen kunnen een branderig gevoel in de slokdarm geven of zure oprispingen veroorzaken als ze niet als een capsule ingenomen worden.

Hoelang duurt het voordat ik wat van de supplementen voel?

Omdat andere aspecten van uw dieet, recente gezondheid, gewicht en genetica allemaal effect kunnen hebben op hoelang nodig is om positieve veranderingen te bemerken is het moeilijk om precies te zeggen wanneer de gewenste effecten beginnen. Wij raden altijd aan om tenminste één hele verpakking te gebruiken voordat men er over oordeelt.

Is het tijdstip waarop je vitamines inneemt belangrijk?

Het beste is om vitaminesupplementen tijdens de maaltijden in te nemen. De vetoplosbare vitamines worden namelijk beter opgenomen in combinatie met de maaltijd, die doorgaans een hoeveelheid vet bevat. Ook Vitamine C kun je beter tijdens de maaltijd innemen, omdat het de opname van ijzer uit de maaltijd verbetert.

Lossen supplementen op in water?

Er zijn enkele supplementen die goed in water oplossen, dit geldt echter voor lang niet allemaal. Als wij niet vermelden dat een supplement in water oplost moet u er van uitgaan dat dit niet het geval is.

Zijn voedingssupplementen voor iedereen geschikt?

Eigenlijk kan iedereen, jong en oud, een voedingssupplement gebruiken. Er zijn enkele situaties waarbij je alert moet zijn of het gebruik van bepaalde supplementen geschikt is, bijvoorbeeld bij hele jonge kinderen, zwangerschap, medicijngebruik of bij een voedselallergie. Het etiket van een product geeft je hier meer informatie over.

Hoe weet ik of de aangegeven dosis de juiste is?

Wanneer je totale inname van een voedingstof tussen de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) en Veilige Bovengrens ligt, is inname veilig. Met totale inname bedoelen we je inname uit voeding en supplementen. De veilige bovengrens ligt vaak vele malen hoger dan de ADH. Zo is de ADH voor vitamine C 80 milligram en ligt de veilige bovengrens op 2000 milligram, dat is 25 keer zo hoog.

Kan ik alles wat er op een etiket staat vertrouwen?

De Nederlandse wet stelt een heleboel eisen aan wat er op een etiket mag staan. Zo mogen alleen gezondheidseffecten worden vermeld als deze wetenschappelijk zijn bewezen. Soms gebeurt het dat er onjuiste beweringen worden gedaan op een etiket of in reclame. Dit wordt aangepakt door de Nederlandse overheid en de Reclame Code Commissie.

Zijn natuurlijke vitamines beter dan synthetische?

De werking van natuurlijke vitamines is niet altijd beter dan die van synthetische. Dit verschilt per vitamine. Zo worden vitamine E en pro-vitamine A (bètacaroteen) beter opgenomen in de natuurlijke vorm, terwijl je lichaam vitamine D en foliumzuur in hun synthetische vorm juist beter opneemt. Soms wordt gekozen voor een synthetische vorm, omdat het niet altijd mogelijk is om vitamines uit een natuurlijke bron te verwerken.

Kan ik teveel binnenkrijgen als ik een supplement gebruik?

Supplementen die in Nederland verkrijgbaar zijn, zijn veilig. Net als voor voeding geldt: teveel van hetzelfde is nooit goed. Als je het advies op het etiket van een voedingssupplement volgt, kun je het veilig gebruiken naast je voeding.

Kan ik meerdere voedingssupplementen tegelijkertijd gebruiken?

Net als dat je verschillende voedingsmiddelen naast elkaar kunt gebruiken, is dat ook met voedingssupplementen mogelijk. Bijvoorbeeld een multivitamine en een visoliecapsule of glucosamine zijn goed te combineren.

Zijn dure vitamines beter dan goedkope vitamines?

Als je puur naar de vitamines kijkt, is er geen verschil. Een molecuul vitamine A is een molecuul vitamine A. Wel kunnen bijvoorbeeld andere grond- of hulpstoffen gebruikt zijn. Ook is het aanbod van A-merken vaak groter dan dat van huismerken.

Klopt het dat je een teveel aan vitamines uit plast?

Je lichaam slaat alleen de vet oplosbare vitamines A, D, E en K op in vet. De overige vitamines worden niet opgeslagen in het lichaam en verdwijnen via de urine. Dat betekent trouwens niet dat je die supplementen zomaar lukraak, in grote hoeveelheden, kunt slikken. Voordat een stof het lichaam verlaat, kan het van alles doen in het lichaam. Ook aan schadelijke effecten. Vitamine B6 wordt bijvoorbeeld via de urine uitgescheiden, maar een teveel is zeker gevaarlijk.

Met welke vitamines moet je extra oppassen?

Voor de vitamines A, D, E, B3, B6 en foliumzuur (B11) is een maximum per dag vastgesteld. Neem je een grotere dosis, dan kan vergiftiging optreden. Extra aandacht verdient vitamine A. Zwangere vrouwen en jonge kinderen moeten vitamine A (uit supplementen) weren. Voor hen is een teveel gevaarlijk. Het verhoogt de kans op aangeboren afwijkingen bij de baby.

payment-methods

Gratis retourneren | Privacy & Cookies | Algemene voorwaarden | Disclaimer

payment-methods

facebook
instagram
pinterest

©2012 - 2024 Superfoodsonline